<
 

 

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> Nanosoft MyHotel รายวัน สำหรับเกสต์เฮ้าส์ บ้านพักรวม ไม่เกิน 30 ห้อง

Nanosoft MyHotel รายวัน สำหรับเกสต์เฮ้าส์ บ้านพักรวม ไม่เกิน 30 ห้อง - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Nanosoft MyHotel รายวัน สำหรับเกสต์เฮ้าส์ บ้านพักรวม ไม่เกิน 30 ห้อง
  Tell a Friend

Nanosoft MyHotel รายวัน สำหรับเกสต์เฮ้าส์ บ้านพักรวม ไม่เกิน 30 ห้อง

รหัสสินค้า: 000004
ราคา: 12,900.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET   โหลดฟรี

Nanosoft Hotel.NET

 Nanosoft MyHotel รายวัน สำหรับเกสต์เฮ้าส์ บ้านพักรวม ไม่เกิน 30 ห้อง

  คุณสมบัติของ โปรแกรมโรงแรม
    โปรแกรม Nanosoft Hotel.NET เป็น โปรแกรมโรงแรม ที่ออกแบบสำหรับบริหารงาน โรงแรม , รีสอร์ท , อพาร์ทเมนต์ รายวัน โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการเช็คอิน ( Check In ) , ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out ) , ระบบการขายสินค้า , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย โดยรายละเอียดของ โปรแกรมโรงแรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
ระบบการตั้งรหัส

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมโรงแรม โดยจะประกอบไปด้วยรหัสดังต่อไปนี้

    - บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
    - บันทึกรหัสชั้นห้องพัก
    - บันทึกรหัสอาคารห้องพัก
    - บันทึกรหัสสัญชาติ
    - บันทึกรหัสอาชีพ
    - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
    - บันทึกรหัสลูกค้า
    - บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสรายได้
    - บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
    - บันทึกรหัสสินค้า
    - บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า
    - บันทึกรหัสพนักงาน
    - บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงาน ( Night Audit )
ระบบการจัดการห้องพัก

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ห้องพัก ของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น การตรวจสอบสถานะของห้องพัก , การจองห้องพัก ( Reservaton ), การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house )  , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) โดยจะประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

    - สถานะห้องพัก ( Room status )
    - บันทึกการจองห้องพัก ( Room reservaton )
    - บันทึกการ Check in
    - บันทึกการ Check out
    - บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก
    - รายงานการจองห้องพัก
    - รายงานการขายห้องพัก
    - รายงานการรับเงิน
    - รายงานสถานะห้องพัก
ระบบการบริหารห้องพัก

    เป็นระบบ การบริหารห้องพัก ของ โปรแกรมโรงแรม เช่น การย้ายห้องพัก , การแยกกลุ่มของพัก ในกรณีที่ Check in แบบ Groupแล้ว ต้องการแยกห้องพักเพื่อคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก ซึ่งในระบบนี้ยังจะรวมไปถึงการยกเลิกการเข้าพักอีกด้วย โดยระบบนี้ ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกการย้ายห้องพัก
    - บันทึกการแยกห้องพัก
    - บันทึกการยกเลิกการเข้าพัก
ระบบสต๊อกสินค้า

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรมโรงแรม จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ), สต๊อกในห้องพัก  (Room Stock) และ สต๊อกสินค้าที่เป็นของแถม ( Complementary Stock)  โดยระบบนี้ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกการรับสินค้า
    - บันทึกการเบิกสินค้า
    - บันทึกการนำสินค้าเข้าห้องพัก ( Room Stock )
    - รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
    - รายงานการรับสินค้า
    - รายงานการเบิกสินค้า
    - รายงานการนำสินค้าเข้าห้องพัก
 
ระบบงานบริการ

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ อาทิเช่น ระบบการทำงานของแม่บ้าน ของ โปรแกรมโรงแรม ในเรื่องของการทำความสะอาดห้องพัก , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบการแจ้งเตือนผู้เข้าพัก เช่น ตั้งปลุก เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกข้อมูลการทำความสะอาดห้องพัก ( House Keeping )
    - บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงห้องพัก
    - บันทึกการเตือนผู้เข้าพัก ( Guest Message )
    - บันทึกการฝากข้อความระหว่างพนักงาน
    - รายงานข้อมูลการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงห้องพัก
    - รายงานการเตือนผู้เข้าพัก และ ข่าวสารระหว่างพนักงาน
ระบบอรรถประโยชน์

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ โปรแกรมโรงแรม เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไข , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

    - Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโรงแรม

    - รองรับการจอง , Check in , Check out ทั้งแบบ Individual และ Group
    - รองรับการแตกกลุ่ม เช่น Check in แบบกลุ่ม และ แยก Check out แบบ Individual
    - รองรับรายงาน Forecast จำนวนห้องพักได้
    - รองรับการเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้เข้าพัก ( เงินมัดจำ / ประกัน )
    - รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ (Front)
    - รองรับสถานะการจ่ายเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต , ฟรี , เงินเชื่อ และ หนี้สูญ และ แบ่งประเภทการชำระได้
    - รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม ( Service Charge )
    - รองรับระบบการตรวจสอบพนักงานผู้ Check in , Check out และ Reservation
    - รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
    - สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต็อกโดยอัตโนมัติ
    - สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
    - สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีการจอง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ , ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน
    - สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ ( Guest In House )
    - สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี ( Room Schedule ) 
    - ตั้งรหัสสินค้าได้ 15 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก , สินค้าไม่มีการตัดสต็อก
    - สามารถคำนวนต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบอกสารต่างๆ เช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ได้เอง
    - รองรับระบบการทำความสะอาดของแม่บ้าน และ การซ่อมบำรุงห้องพัก
    - รองรับการแยกประเภทของห้องพัก เช่น Superior , Sweet , Suit เป็นต้น
    - สามารถตรวจสอบรายได้ประจำรอบ และ ประจำวัน ของ Cashier ได้
    - สามารถพิมพ์ Guest Registration ได้
    - มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม และ ระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ( Program Transaction Log )
    - รองรับระบบสต็อก แบบ สต๊อกกลาง ( Central Inventory ) และ สต็อกห้องพัก ( Room Inventory ) 
    - รองรับสินค้าที่เป็น Complementary
    - รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต็อกห้องพัก 
    - เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
    - สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โปรแกรมโรงแรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Hotel.NET Network Version
            IF YOU WANT QUALITY SOFTWARE                          
เลขทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ISO 29110  Nanosoft TQS  ossc

 

  โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม
    โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย ส่วนของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม
 
1. ระบบการจองห้องพัก ( Reservations system )
    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่รับจองห้องพัก หรือ สำรองห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม โดยสามารถจองได้ทั้งแบบ Individual หรือ จองห้องพักแบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการจองสามารถระบุได้ว่าผู้จองทำการจองห้องพักวันไหน , จองกี่คืน , ราคาเท่าไหร่ , ใครเป็นผู้รับจอง และ สามารถตรวจสอบห้องว่างได้ นอกจากนี้การจองยังรองรับการชำระ เงิน ล่วงหน้าได้ ซึ่งการจองจะไม่รุบะหมายเลขห้องพัก แต่ จะระบุประเภทห้องพักที่ต้องการ และ สามารถจองได้พร้อมๆกันได้หลายห้อง

2. ระบบการเข้าพัก ( Check in system )
    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ Check in ห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม ซึ่งการ Check in นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการจองห้องพักได้ และ รองรับการ Check in โดยไม่ได้จองห้องพักมาก่อน ซึ่งสามารถ Check in ได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการ Check in สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักๆ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน , ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไร , ใครเป็นผู้เปิดห้องพัก และ รับเงิน เมื่อทำการ Check in แล้ว ระบบจะทำการ Set ค่าในห้องนั้นเป็นสถานะ ไม่ว่างหรือ มี ผู้เข้าพัก อีกทั้ง รองรับ ระบบสอบถามรายชื่อผู้เข้าพัก ซึ่ง ในระหว่างพัก หากผู้เข้าพักทำการ กิน/ดื่ม อาหาร ในห้องพัก ระบบ สามารถ เชื่อมโยงการเพิ่มรายการสินค้าและบริการเข้าไปในห้องพัก เพื่อ คิดค่าสินค้าและบริการได้ และ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระบบสต็อก โดยอัตโนมัติ

3. ระบบการออกจากห้องพัก ( Check out system )
    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ Check out ห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม ซึ่งการ Check out นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการเข้าพัก และ รองรับการ Check out ได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการ Check out สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักๆ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน , ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไร , ต้องมีการเก็บค่าห้องเพิ่ม หรือ จ่ายคืนเงินประกันหรือไม่ , ใครเป็นผู้ Check out และ รับเงิน เมื่อทำการ Check out แล้ว ระบบจะทำการ Set ค่าในห้องพักนั้นเป็นสถานะว่าง

4. ระบบการจัดซื้อสินค้า และ เบิกสินค้า ( Buy system )
    ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ในการจัดซื้อ สินค้าเพื่อนำรายการสินค้านั้นเข้าไปสู่ระบบ สต็อกสินค้า และ สรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการจัดซื้อ ประจำวัน , เดือน , ปี , ตามรหัสสินค้า หรือ ตามชนิดการชำระเงิน เป็นต้น โดยระบบการการเบิกสินค้า สามารถที่จะตั้งรหัสการเบิกได้เอง เช่น เบิกใช้ , เบิกทิ้ง เป็นต้น โดยการการเบิกสินค้าจะมีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้า และ สรุปรายงานการเบิกสินค้าแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการเบิกสินค้า ประจำวัน , เดือน , ปี , ตามรหัสสินค้าหรือ ตามผู้เบิก เป็นต้น

5. ระบบการเก็บเงิน ( Cashier system )
    ระบบการเก็บเงิน ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะใช้สำหรับ การตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน และ สามารถ สรุปแยกตามพนักงาน , รอบการทำงานของพนักงาน และ รอบวัน (Night Audit ) นอกจากนี้ยังสามารถสรุปแยกตามชนิดการรับเงินได้ เช่น เงินสด , เช็ค , เงินโอน , บัตรเครดิต หรือ ฟรี เป็นต้น

6. ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory system )
    สำหรับระบบสต๊อกสินค้าใน โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สต็อกห้องพัก และ สต็อกกลาง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายห้องพักได้ อีกทั้งมีระบบการเบิกสินค้าจากสต็อกกลางไปยังสต็อกภายในห้องพัก รวมทั้งสินค้าที่เป็น Complementary โดยการตั้งรหัสสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพ , แตกหน่วยสินค้า , เพิ่มคลังสินค้าตามห้องพักได้ อีกทั้งรองรับระบบการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน และ แบบ ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการตัดสต็อกหรือไม่

7. ระบบสต็อกห้องพัก ( Room stock system )
    ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบจำนวนห้องคงเหลือ โดย ระบบจะทำการตรวจสอบโดยใช้ประเภทของห้องพัก เป็นหลัก และ รองรับระบบForecast ห้องพัก เช่น อยากทราบว่าเดือนหน้ามีจำนวนห้องว่างเท่าไร เป็นต้น

8. ระบบ Billing และ Folio
    ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้ในการออกเอกสารต่างๆ ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจองห้องพัก , ใบเสร็จรับเงิน , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี , Folio , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และใบส่งสินค้า เป็นต้น

9. ระบบงานบริการ ( Service system )
    ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับงานบริการทางด้านต่างๆ เช่น ระบบการทำความสะอาดห้องพัก ( House Keeping ) , ระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก , ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าพัก Guest Message และ ระบบการฝากข้อความระหว่างพนักงาน
 
 โปรแกรมบริหารงานโรงแรม

 

  Screen Shot โปรแกรมโรงแรม
 
โปรแกรมโรงแรม

โปรแกรมหลัก
ตั้งประเภทห้องพัก

ตั้งประเภทห้องพัก

รหัสสินค้า


บันทึกรหัสสินค้า

สถานะห้องพัก


สถานะห้องพัก

สถานะการจองห้องพัก


สถานะการจองห้องพัก

สถานะห้องพักคงเหลือ


สถานะห้องพักคงเหลือ

จองห้องพัก


จองห้องพัก

Check in


Check in

รายชื่อผู้เข้าพัก


รายชื่อผู้เข้าพัก

ขายสินค้าในห้องพัก


ขายสินค้าในห้องพัก

ย้ายห้องพัก


ย้ายห้องพัก

ทำความสะอาดห้องพัก


ทำความสะอาดห้องพัก

Guest message


Guest message

Room maintainance


Room maintainance

ใบเสร็จรับเงิน


ใบเสร็จรับเงิน

Folio


Folio

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:ฝ่ายขาย :  081-671-7599 © software-directsale.com   email : adulsak2000@hotmail.com