< 

 เข้าถึงสอบถามโปรแกรมทุกตัวได้ที่ ID.Line 0816717599

 

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ >> โปรแกรม Nanosoft Finance.net

โปรแกรม Nanosoft Finance.net - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โปรแกรม Nanosoft Finance.net
  Tell a Friend

โปรแกรม Nanosoft Finance.net

รหัสสินค้า: 000005
ราคา: 8,900.00 บาท
รายละเอียด:

โปรแกรม Nanosoft Finance.NET   โหลดฟรี

   
Nanosoft Finance.NET

โปรแกรมเช่าซื้อ

  คุณสมบัติของ โปรแกรมเช่าซื้อ
   โปรแกรม Nanosoft Finance เป็น โปรแกรมเช่าซื้อ หรือ โปรแกรมเงินกู้ เพื่อ บริหารงานเช่าซื้อ , จำนำ , เงินผ่อน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำณวนค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows ทำงานได้ทั้ง แบบ Stand alone และ Network สามารถ ส่ง SMS และ ส่ง Email เตือนให้ชำระหนี้ได้ รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ อีกรองรับ ระบบ สต็อก หลักทรัพย์ นอกจากนี้ยัง สามารถ จัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา ,หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ โดยรายละเอียดของ โปรแกรมเช่าซื้อ สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเช่าซื้อ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสผู้ใช้โปรแกรม
    - บันทึกประเภทบัตร (เอกสารที่ใช้ทำสัญญา)
    - บันทึกรหัสเขตการเก็บเงิน
    - บันทึกรหัสสถานที่เก็บหลักทรัพย์
    - บันทึกอัตราค่าติดตามหนี้
    - บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย
ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทรถ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขตัวถัง , หมายเลขเครื่องยนต์ , ทะเบียนรถ , ผู้ครอบครอง , กำหนดเสียภาษี , รุ่น , แบบ , สี ของรถ ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสประเภทรถ
    - บันทึกรหัสยี่ห้อรถ
    - บันทึกรหัสอุปกรณ์ติดรถ
    - บันทึกหลักทรัพย์ประเภทรถ
ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , เครื่องเสียง , เครื่องเล่น VCD , กล้องถ่ายรูป , โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขเครื่อง , ยี่ห้อ , รุ่น , แบบ , สี ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
    - บันทึกรหัสยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
    - บันทึกหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน , ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ คือ โฉนด หรือ ที่ตั้งหลักทรัพย์ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสประเภทอสังหาริมทรัพย์
    - บันทึกรหัสที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
    - บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ , ทองคำ , เครื่องประดับ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสประเภทหลักทรัพย์อื่นๆ
    - บันทึกรหัสยี่ห้อหลักทรัพย์อื่นๆ
    - บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ระบบการ์ดลูกหนี้ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อ เช่น รหีสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน การตั้งการ์ดเช่าซื้อ และ เงินกู้ โดยสามารถนำการ์ดลูกหนี้ไปพิมพ์เป็นสัญญาเช่าซื้อได้ และ ยังสามารถกำหนด อัตราดอกเบี้ย , จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ , สถานะทางการเงินต่างๆ เช่น ยอดเงินต้นคงค้าง , ดอกเบี้ยคงค้าง หรือ ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังสามารถ ตรวจสอบการชำระหนี้ของลูกหนี้ ได้อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
    - บันทึกการ์ดลูกหนี้เช่าซื้อ
    - บันทึกการ์ดลูกหนี้เงินกู้
    - บันทึกการนัดหมาย
ระบบการเงิน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิเช่น การรับเงินจากลูกหนี้ , การออกใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับฝากเงินในกรณีที่ ชำระหนี้ไม่เต็มค่างวด โดยเมื่อมีการบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ออกใบเสร็จรับเงิน โปรแกรมจะทำการตัดงวดการชำระในการ์ดลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ การคิดค่าบริการติดตามหนี้ และ ส่วนลดในการปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
    - บันทึกใบเสร็จรับเงิน
    - บันทึกใบกำกับภาษี
    - บันทึกใบรับฝากเงิน
    - บันทึกค่าบริการติดตามหนี้
    - บันทึกส่วนลดปิดบัญชี
ระบบการรายงาน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    เป็นระบบการรายงานต่างๆของโปรแกรม อาทิเช่น รายงานหลักทรัพย์คงเหลือในสต๊อก , รายงานการ์ดลูกหนี้ , รายงานการค้างชำระของลูกหนี้ รวมทั้ง รายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ โดยรายละเอียดของรายงานจะประกอบไปด้วย
รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ รายงานการ์ดลูกหนี้
    - รายงานหลักทรัพย์ประเภทรถคงเหลือ
    - รายงานหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าคงเหลือ
    - รายงานหลักทรัพย์ประเภทรอสังหาริมทรัพย์คงเหลือ
    - รายงานหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆคงเหลือ
 
    - รายงานการ์ดลูกหนี้เช่าซื้อ
    - รายงานการค้างชำระของลูกหนี้เช่าซื้อ
    - รายงานประวัติผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
    - รายงานการ์ดลูกหนี้เงินกู้
 
รายงานการรับเงิน และ รายงานอื่นๆ รายงานเชิงวิเคราะห์
    - รายงานใบเสร็จรับเงิน
    - รายงานใบกำกับภาษี
    - รายงานใบรับฝากเงิน
    - รายงานค่าบริการติดตามหนี้
    - รายงานการนัดหมาย
    - พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาค้ำประกัน
    - พิมพ์หนังสือเตือน
    - พิมพ์จดหมายเวียน
 
    - รายงานวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อประจำปี
    - รายงานวิเคราะห์จำนวนงวดคงค้างของการ์ดเช่าซื้อ
    - รายงานวิเคราะห์รายรับประมาณการของการ์ดเช่าซื้อประจำปี
    - รายงานวิเคราะห์สถานะการชำระเงินของการ์ดเช่าซื้อ
    - รายงานวิเคราะห์การรับเงินของการ์ดเช่าซื้อ 
ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้  ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมเช่าซื้อ

    - ไม่จัดจำนวนการ์ดลูกหนี้และปริมาณข้อมูล ทั้งการ์ดเช่าซื้อ และ การ์ดเงินกู้
    - สามารถจัดระดับของลูกหนี้เพื่อเก็บประวัติในการพิจารณาสินเชื่อเมื่อลูกค้ารายเดิมกับมาใช้บริการอีก
    - รองรับระบบสต็อกหลักทรัพย์
    - รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน , แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
    - ทุกรายงานใน โปรแกรมเช่าซื้อ ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
    - มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 120 รายงาน
    - พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ , สัญญาค้ำประกัน และ หนังสือเตือนได้
    - รองรับอัตราดอกเบี้ยต่อ วัน , เดือน , ปี หรือ กำหนดเอง
    - รองรับการเก็บเงินค่างวด แบบ วัน , เดือน , ปี หรือ กำหนดเอง
    - สามารถการแบ่งจ่ายค่างวดได้โดยใช้ใบรับฝากเงิน
    - รองรับการคำนวณส่วนลดปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
    - สามารถใส่รูปภาพผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน และ รูปภาพแผนที่ เข้าไปกับระบบประวัติได้
    - คำณวนค่าปรับอัตโนมัติ พร้อมทั้ง กำหนดค่าติดตามหนี้เองได้
    - สามารถบันทึกการนัดหมายต่างๆ ได้ เช่น นัดเก็บเงิน , นัดขึ้นศาล , นัดฟ้องศาล หรือ นัดทำสัญญา เป็นต้น
    - มีระบบการรายงานการค้างชำระที่สมบรูณ์แบบ ตรวจสอบได้รวดเร็ว
    - มีระบบการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น ยอดปล่อยสินเชื่อ , สถานะของลูกหนี้โดยรวม ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์เชิงบริหาร
    - รองรับการรายงานการครบกำหนดต่อประกัน พ.ร.บ และ ภาษี ของหลักทรัพย์ประเภทรถ
    - เชื่อมโยงการส่ง SMS กับโทรศัพท์มือถือ *
    - เชื่อมโยงการส่ง Email *
    - ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Finance.NET Network Version
      IF YOU WANT QUALITY SOFTWARE                          
เลขทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ISO 29110  Nanosoft TQS    ossc

 

  โครงสร้างของ โปรแกรมเงินกู้
   โปรแกรม Nanosoft Finance เป็น โปรแกรมเช่าซื้อ และ โปรแกรมเงินกู้ เพื่อ บริหารงาน เช่าซื้อ , จำนำ , เงินผ่อน , ลีสซิ่ง , ไฟแนนซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำนวณค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยโครงสร้างของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
โครงสร้างของ โปรแกรมเช่าซื้อ
 
    1. ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ สำหรับระบบนี้จะใช้ เก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น เลขที่บัตรประชาชน , ที่อยู่ , อาชีพ , สถานภาพการสมรส , แผนที่ , รูปภาพ และ ระดับของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล Black list เป็นต้น ซึ่งถูกออกแบบให้แยกกันกับระบบการ์ดลูกหนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการแบ่งระดับของลูกหนี้ เพื่อเก็บประวัติในการปล่อยสินเชื่อ เมื่อผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ค้ำกลับมาขอรับสินเชื่ออีกครั้ง ทำให้ไม่ต้องป้อนประวัติใหม่
 
    2. ระบบการ์ดลูกหนี้ เป็นระบบที่ใช้สำหรับ เก็บข้อมูลต่างๆของ การ์ดลูกหนี้ ทั้ง ลูกหนี้เช่าซื้อ และ ลูกหนี้ เงินกู้ โดยจะทำการคำนวณ อัตราการคิดดอกเบี้ย และ จำนวนงวดของการเช่าซื้อ ได้ทั้ง แบบ วัน , เดือน , ปี หรือ ผู้ใช้กำหนดเอง โดยการ์ดนี้จะเชื่อมโยงระบบกับ ระบบสัญญา , ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ระบบสต๊อกหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติ ซึ้ง ข้อมูลในการ์ด จะแสดง เงินต้น , ดอกเบี้ย , ภาษี ที่ได้รับทั้งหมด และ เงินต้นคงค้าง , ดอกเบี้ยคงค้าง , ภาษีคงค้าง ในแต่ละงวดการชำระ พร้อมทั้ง แจ้ง สถานะการชำระเงินของ ลูกหนี้ในแต่ละงวดการชำระ และ วันที่ชำระค่างวดล่าช้า พร้อมทั้ง คำนวณค่าปรับในการชำระล่าช้าได้อีกด้วย
 
    3. ระบบการรับชำระ สำหรับระบบนี้จะใช้ การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมไปถึง การออก ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว โดยการออกใบเสร็จรับเงินจะทำการตัดชำระหนี้ในการ์ดลูกหนี้ อัตโนมัติ และ ยังสามารถ คำนวณค่าปรับล่าช้า , ค่าติดตาม , การตัดเงินจากใบรับฝากเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถรับชำระรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม , ค่าต่อ พ.ร.บ , ค่าทำสัญญา หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น
 
    4. ระบบการรายงาน และ ติดตามลูกหนี้ ในระบบนี้จะใช้สำหรับการออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานการรับชำระหนี้ , รายงานยอดหนี้คงค้าง , รายงานการรับเงิน , รายงานภาษีขาย , รายงานการค้างชำระ และ รายงานครบกำหนดชำระ ของลูกหนี้ หรือ รายงานการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน เป็นต้น
 
    5. ระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ จะเป็นระบบการวิเคราะห์เชิงบริหาร อาทิเช่น ยอดปล่อยสินเชื่อ , สถานะของลูกหนี้โดยรวม , รายรับประมาณการ ฯลฯ
 
    6. ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดย จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ของผู้ใช้ และ จัดเก็บ Program Log ว่า ผู้ใช้ ใดเข้าไปใช้งานเมนูไหน เวลาเท่าไหร่ และ ได้ทำการ เพิ่ม , ลบ , แก้ไข , พิมพ์ ข้อมูลใด เป็นต้น

 

 Screen Shot โปรแกรมลีสซิ่ง

โปรแกรมเช่าซื้อ


โปรแกรมหลัก

โปรแกรมบริหารงานเช่าซื้อ


บันทึกประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ

โปรแกรมเงินกู้


บันทึกการ์ดลูกหนี้

โปรแกรมไฟแนนท์


คำนวณจำนวนงวดในการผ่อนชำระ

โปรแกรมเงินผ่อน


บันทึกใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมลิสซิ่ง


บันทึกรหัสหลักทรัพย์เช่าซื้อ

บันทึกใบกำกับภาษี


บันทึกใบกำกับภาษี

บันทึกใบรับฝากเงิน


บันทึกใบรับฝากเงิน

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน


พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

รายงานเชิงวิเคราะห์


รายงานเชิงวิเคราะห์

กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม


กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

ส่ง SMS


ส่ง SMS

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:ฝ่ายขาย :  081-671-7599 © software-directsale.com   email : adulsak2000@hotmail.com

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
หสม.ซอฟท์แวร์ไดเร็คเซล ในเครือ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
362/21,19 ถ.เจริญราษฎ์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
News and information   New Version ! Nanosoft Apartment.NET 5.9 เป็น โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก , อพาร์ทเม้นท์ แบบ รายว... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
เวลาให้บริการ (Business Hour)
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
//